Dokumenty

Vybudovanie predajni a kancelarii

Spoločnosť SAMOSTAV, s.r.o. si Vás dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu.


Záznam z prieskumu trhu

Zmluva o dielo s PERGOstav s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo