Výzva

Výzva na predloženie ponuky.
Dátum zverejnenia: 26.1.2023

Viac informácií na:
Predajňa a kancelárie – časť Zdravotechnické inštalácie (zadanie)
Predajňa a kancelárie – časť Vykurovanie (zadanie)
Výzva na predloženie ponuky
Predajňa stavebnín + kancelária (zadanie)
Projektová dokumentácia